Τοποθεσίες παραγωγήςΟι εγκαταστάσεις


Η Άρδας Frost Α.Ε. διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις που φτάνουν σε έκταση τα 10000 τ.μ. και περιλαμβάνουν την κύρια μονάδα επεξεργασίας της πρώτης ύλης των λαχανικών, τις εγκαταστάσεις τυποποίησης των ετοίμων προϊόντων, τους ψυκτικούς θαλάμους τόσο για χύμα αποθήκευση λαχανικών όσο και για έτοιμα συσκευασμένα προϊόντα. Επίσης υπάρχουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης για τα υλικά συσκευασίας αλλά και για τα ανταλλακτικά του μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρίας. 

Ψυκτικοί θάλαμοι

Ψυκτικοί θάλαμοι 2

Εσωτερικό εργοστασίου

ΑΡΔΑΣ FROST Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ


Τ.Κ. 680 06, ΚΟΜΑΡΑ ΕΒΡΟΥ
ΤΗΛ: 25560 21108


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
active³ 4.9 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης