Τοποθεσίες παραγωγήςΕτήσια Δημοσίευση Οικονομικών Στοιχείων


Εδώ μπορείτε να δείτε τα οικονομικά στοιχεία της ΑΡΔΑΣ FROST AE μέσω της ετήσιας διμοσίευσης του ισολογισμού μας σε μορφή PDF.


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΑΡΔΑΣ FROST Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ


Τ.Κ. 680 06, ΚΟΜΑΡΑ ΕΒΡΟΥ
ΤΗΛ: 25560 21108


active³ 4.9 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης